Webová prezentace společnosti MTP s.r.o.

Webová prezentace vytvořená pomocí balíčku služeb Adamna SimpleWeb včetně unikátního designu.

Termín dokončení: 30. 4. 2010
Rozsah práce: 16 hodin