FIDO

Aplikace vytvořená pro účely forenzní identifikace dětských obličejů. Skládá se ze tří hlavních částí, které umožňují morfologické zestárnutí obličeje zachyceného na fotografii, srovnání dvou jedinců různého stáří a sestavení portrétu. Použité postupy jsou založeny na metodách geometrické morfometrie. Aplikace je určená pro OS Windows XP a vyšší; aplikaci není nutné instalovat. Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno v Qt Toolkitu, morfometrické algoritmy byly implementovány pomocí OpenCV knihovny. Databázová část je řešena pomocí SQLite. Aplikace vznikla v rámci projektu řešeného Antropologickým ústavem PřF MU pro Ministerstvo vnitra ČR.

Termín dokončení: 9.5.2011