ORO Data Receiver

Programování rozšiřujícího softwaru pro tvorbu přenosů ze závodů v orientačním běhu. Tento software načítá data ze sériového portu, ke kterému je připojeno speciální zařízení pro OB, a následně je zpracovává do formy souboru ve standardním formátu, který pak následně používají aplikace pro organizaci závodu. Napsáno v DEPLHI.

Termín dokončení: 1.7.2006