Clonestar Peptide Services

Úpravy statické prezentace, rozšíření o dynamickou část - online objednávky a poptávky. Následná SEO optimalizace a registrace do vyhledávačů, dlouhodobá propagace, PPC kampaně.

Termín dokončení: 6. 10. 2007
Rozsah práce: 20 hodin