Databáze lidských kosterních pozůstatků

Systém pro uchování informací o nálezech lidských kosterních pozůstatků a následné zpřístupnění těchto dat odborné veřejnosti. Investorem byla Přírodověděcká fakulta Masarykovy univerzity.

Termín dokončení: 06. 12. 2008
Rozsah práce: 260 hodin