Správa datového úložiště a metadatový editor

Zpracování kompletního systému pro správu a údržbu velkoobjemového datového úložiště. Systém umožňuje přidávat soubory do úložiště, jejich popisování metadaty včetně hromadených popisů a hromadných importů metadat. Dále umožňuje jejich vyhledávání a zobrazování. To vše je řešeno víceuživatelským rozhraním, které umožňuje nastavovat individuální práva pro jednotlivé uživatele. Součástí aplikace je i sada nástrojů pro údržbu úložiště - rekonstrukce databáze metadat, zálohování, optimalizace, vyhledání nepopsaných souborů apod. Systém byl navržen tak, aby jej bylo možné nainstalovat na různých prostředích.

Termín dokončení: 16.2.2008