Prezentace restaurace Rubín

Vytvoření reprezentativních www stránek restaurace včetně jednoduché administrace denního menu, které se často mění.

Termín dokončení: 29. 9. 2009
Rozsah práce: 31 hodin