Grafický návrh webu požární firmy

Grafický návrh webové prezentace požární společnosti. Se společností se nebylo možné domluvit a nakonec odmítala zaplatit provedené práce, takže tento návrh nebyl nikdy použit.

Termín dokončení: červen 2010
Rozsah práce: 10 hodin