BioCalcul

Aplikace vytvořená jako pomůcka pro zpracování antropologických a biologických dat. Jejím účelem je podpora výuky praktických a metodických předmětů na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakultky Masarykovy univerzity. Aplikace umožňuje hromadné zpracovnání dat importovaných ve formátu CSV. Na importovaná data je možné aplikovat analýzy studia živého člověka (výpočet hmotnostně-výškový indexů, složení lidského těla, indexy proporcionality atp.) a lidského skeletu (určení pohlaví, odhad dožitého věku, antropometrické indexy, atp.). Kromě uvedených je možné definovat i vlastní funkce a analýzy. Výsledky provedených analýz je možné vizualizovat a exportovat. Uživatelské rozhraní aplikace je vytvořené v Qt Toolkitu, výpočetní část je implementována pomocí OpenCV knihovny. Aplikace nevyžaduje instalaci.

Termín dokončení: 9.1.2012